Paieška neregistruotiems duomenų gavėjams

Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga reorganizuojama jungimo būdu prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Registrų centro, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą perimdama visą reorganizuojamos valstybei nuosavybės teise priklausančios Įmonei patikėjimo teise valdomą turtą, teises ir pareigas. Jungimą numatoma užbaigti 2016 m. liepos 1 d. Valstybės įmonės Centrinė hipotekos įstaigos tvarkomų registrų programinės įrangos pakeitimams, susijusiems su Įmonės reorganizavimu, atlikti 2016 m. birželio 30 d. 16.00 val. bus sustabdytas Įmonės elektroninių paslaugų teikimas, visos Įmonės teikiamos elektroninės paslaugos bus nepasiekiamos iki 2016 m. liepos 1 d. 7.00 val.

  Registrų duomenų paieška prisijungus prie Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų platinimo sistemos per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“

    Šioje sistemoje sujungtos Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų Hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų ir Testamentų registrų duomenų paieškos į vieną duomenų naudotojui patogią duomenų paieškos sistemą. Ši sistema leidžia duomenų naudotojui:
  • elektroniniu būdu gauti atlygintinai teikiamus duomenis;
  • sumokėti už registrų duomenis per elektroninės bankininkystės sistemas.

Registrų duomenų užsakymas

    Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų duomenų platinimo sistemoje galite užsisakyti Hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų ir Testamentų registrų duomenis internetu.
    Parengtus išrašus galėsite atsiimti asmeniškai Valstybės įmonėje Centrinėje hipotekos įstaigoje, esančioje Tilto g. 17, Vilniuje, Informacijos teikimo skyriuje, arba bet kuriame Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos filiale.
    Asmuo, atsiimdamas parengtus išrašus, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą pateikė įgaliotas asmuo - atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą.
    Tais atvejais, kai registro tvarkymo įstaiga negali gauti informacijos apie atlyginimo sumokėjimą, asmuo turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenų teikimą. Jeigu užsisakėte Testamentų registro išrašą, papildomai turėsite pateikti testatoriaus mirties faktą patvirtinantį dokumentą arba notarine forma patvirtintą jo nuorašą (minėti dokumentai pateikiami, jeigu registre nėra testatoriaus mirties fakto patvirtinimo požymio arba Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie testatoriaus mirties datą).